Bestuur

Sinds 2019 werkt de Stichting VPP nauwer samen met de Cliëntenraad van het Verpleeghuis Pieter Pauw. Een aantal keer per jaar vindt een gezamenlijk overleg plaats met als doel de behoeften en wensen vanuit de bewoners beter in beeld te brengen.  Na de inventarisatie van de wensen worden prioriteiten gesteld op basis van een aantal criteria zoals bijvoorbeeld de haalbaarheid van een project, de toegevoegde waarde voor (een deel van) de doelgroep en de kosten. Waar en wanneer nodig besluit het Bestuur van de Stichting VPP om een gerichte actie op te zetten om aanvullende fondsen te verwerven en sponsors te zoeken. Uiteraard ook in overleg met het Bestuur van het verpleeghuis. Wij verwachten veel van de nauwere samenwerking met Cliëntenraad en Bestuur.

Begin 2019 heeft er opnieuw een verandering in het bestuur plaatsgevonden. Hans Bosman heeft het bestuur verlaten en de samenstelling en taakverdeling is nu als volgt.

Voorzitter en externe contacten: Ingrid Luitse
Penningmeester en website beheer: Adriana Hulsmann
Secretaris en contacten gemeente en pers: Dicky Stijns
Namens personeel en vrijwilligers van het Pieter Pauw: Greetje Smid

[foto volgt]

Eerdere besturen

In 2018 zijn er wat verschuivingen geweest binnen het bestuur. Door het vertrek van Han heeft Hans Bosman de functie van voorzitter van de Stichting overgenomen. Daarnaast is Dicky Stijns ons komen versterken. Adriana neemt het penningmeesterschap over van Hans. Wij vieren, Ingrid, Dicky, Hans en Adriana zullen onze de komende tijd weer volop in blijven zetten voor de stichting.

2018-04-30 17.04.12

Van links naar rechts: Adriana. Ingrid, Hans, Dicky

In 2018 heeft Han Verweij na vele jaren met volledige inzet besloten het bestuur van de Vrienden te verlaten. Wij bedanken Han voor zijn enorme toewijding aan de Stichting. Er is een aanvulling in het  bestuur gekomen in de vorm van Dicky Stijns welbekend van haar werk in de zorgsector en haar inzet op vele fronten voor de senioren in Wageningen.

Screen Shot 2018-03-02 at 09.45.24

Dicky Stijns een nieuw gezicht in het bestuur

Wij zijn het bestuur van de Stichting Vrienden van Pieter Pauw. We zijn een klein en enthousiast groepje vrijwilligers die de verschillende sponsoractiviteiten bedenken en uitvoeren en natuurlijk niet te vergeten, de financiën van de Stichting beheren. Het bestuur bestaat uit:

Hans, Adriana, Han, Ingrid Wintermarkt 2014

Hans, Adriana, Han, Ingrid Wintermarkt 2014

Het bestuur van de Stichting VPP in vergadering

Het bestuur van de Stichting VPP in vergadering

Foto deel van het bestuur Han, Adriana en Hans op de wintermarkt November 2012

Han, Adriana en Hans op de wintermarkt November 2012