Over de stichting

Ben je op zoek naar meer informatie over de Stichting Vrienden van Pieter Pauw? Dan ben je hier op de juiste plek. Klik door voor meer informatie over:

Het bestuur van Stichting Vrienden van Pieter Pauw

Financiële overzichten van Stichting Vrienden van Pieter Pauw

Informatie over de ANBI-status van Stichting Vrienden van Pieter Pauw

Vind je niet wat je zoekt? Neem dan even contact met ons op!

Jaarverslag 2020

Het afgelopen jaar is voor onze Stichting net als bij velen anders verlopen dan verwacht. Covid-19 gooide roet in het eten. Hierdoor zijn er geen bestuursvergaderingen geweest, maar alleen overleg via telefoon en Whatsapp. De plannen om het balkon een nieuwe functie te geven d.m.v. loungebanken en groen en het toegankelijk en veiliger maken konden helaas niet worden uitgevoerd.
Wij hebben de medewerkers en bewoners in deze voor het verpleeghuis zeer zware tijd in overleg met de directie ondersteund met extra’s zoals meerdere malen intern bereiden en bezorgen van friet op de afdelingen en levende muziek op afstand.
Helaas was het ook niet mogelijke om dit jaar aan actieve fundraising te doen. De Molenmarkt en andere activiteiten in het verpleeghuis zelf waar wij als Stichting normaal gesproken zichtbaar zijn gingen niet door. Met het vaccin in zicht hopen wij met de medewerkers en bewoners van Pieter Pauw op betere tijden. Zodra dit weer mogelijk is gaan we met de leiding van Pieter Pauw in overleg over toekomstige activiteiten. Zolang de Covid-19 crisis duurt blijven we steun verlenen op afstand zoals we ook in het afgelopen jaar gedaan hebben.

Jaarverslag 2019

In januari heeft Hans Bosman zijn vertrek als voorzitter aangekondigd. Hij zal worden vervangen door Ingrid Luitse. Na aanpassingen in de statuten is het niet meer noodzakelijk dat in het bestuur een lid van de cliëntenraad zitting heeft. Er zal vanaf nu een medewerker van Vilente Pieter Pauw als algemeen lid in het bestuur plaatsnemen.
De nieuwe statuten zijn in maart door notaris Hoek vastgelegd. In kleine kring wordt Hans Bosman bedankt voor zijn werkzaamheden en treedt het nieuwe bestuur in werking op 11 maart.
Op de voorjaarsmarkt van Pieter Pauw op 13 april verkoopt Vrienden van Pieter Pauw voorjaarsplantjes. Helaas was de markt door te weinig externe communicatie niet zo goed bezocht als anders. De overgebleven plantjes zijn geschonken aan Pieter Pauw.
Op 28 mei bezoeken wij de vergadering van de cliëntenraad. Nu er geen vertegenwoordiger meer in ons bestuur zit is het goed om elkaar te kennen en op de hoogte te blijven van elkaars activiteiten.
Op 24 juni is er een bestuursvergadering waarin o.a. de voorjaarsmarkt werd geëvalueerd.
Op 9 september is er een overleg met de manager van Vilente waarin suggesties gedaan worden die Vrienden van Pieter Pauw zouden kunnen ondersteunen. De wensen dienen wel volgens een protocol onderbouwd te worden. (Omschrijving, geschatte kosten, hoeveel bewoners gaan er profijt van hebben).
De duofiets wordt gerepareerd op kosten van Vrienden van Pieter Pauw.
Helaas nemen wij dit jaar niet deel aan de Molenmarkt. We hebben geen concreet project waarmee we ons kunnen profileren.
We hebben ons aangesloten bij het “Platform Wageningse Ouderen”.
We besluiten het jaar met de intentie om vanaf volgend jaar ten minste 3x per jaar te vergaderen en 1x per jaar een bijeenkomst met de cliëntenraad te hebben. We gaan verder met het plan om het balkon op te knappen en hiervoor sponsoren en vrijwilligers te zoeken.