Tovertafel

De Stichting is voornemens in 2017 fondsen te verwerven om een bijdrage te leveren aan de aanschaf van een zogenaamde ‘Tovertafel’. Een tovertafel is vrij prijzig vandaar dat de Stichting slechts een bijdrage zal kunnen leveren.

Volgens de aanbieders van tovertafels zijn deze speciaal ontwikkeld voor mensen in de midden- tot late fasen van dementie. De tovertafel stimuleert mensen op een leuke manier om meer te bewegen en draagt op een positieve manier bij aan de interactie tussen mensen. Interactie kan plaatsvinden tussen leden van de doelgroep, maar ook met familieleden en verzorgend personeel of vrijwilligers. Wat is een tovertafel? De specificaties noemen een kastje dat boven een tafel aan het plafond gemonteerd wordt en diverse onderdelen bevat zoals een beamer, infrarood sensoren, een luidspreker en een processor. Dit geheel zorgt voor kleurrijke projecties op de tafel, projecties die reageren op hand- en armbewegingen. De bewoners spelen met de projecties en het licht en zullen veel plezier beleven aan de activiteiten, waarbij stimulatie en beweging voorop staat.

Zie ook het youtube filmpje van Active Cues voor een leuke illustratie: https://www.youtube.com/watch?v=Uia5KF_P0lQ