ANBI-status

De Stichting Vrienden van Pieter Pauw is aangemerkt als ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. In het kader daarvan stellen wij bepaalde gegevens beschikbaar via deze website. Zo vind je op andere pagina’s informatie over het bestuur en inzage in onze financiële stukken. Op deze pagina vind je aanvullende informatie m.b.t. onze ANBI-status.

Naam instelling: Stichting Vrienden van Pieter Pauw

RSIN: 816127918

KvK-nummer: 41051100

Postadres:
Stichting Vrienden van Pieter Pauw
Costerweg 75
6702 AA Wageningen

Postadres Secretariaat:
Adriana Hulsmann
Generaal Foulkesweg 17
6703 BK Wageningen

Doelstelling:
De Stichting Vrienden van Pieter Pauw heeft als doel om voor de bewoners van het verpleeghuis Pieter Pauw gelegen aan de Costerweg in Wageningen, zaken te (helpen) verwezenlijken, die niet uit het normale budget van het verpleeghuis betaald kunnen worden. Het gaat om aanvullende activiteiten en middelen die bijdragen aan de levensvreugde en de ontspanning van de bewoners en van de dagbehandeling patiënten.

Hoofdlijnen actueel beleidsplan:
Omdat er op dit moment restricties zijn veroorzaakt door de Covid-19 situatie is er geen vigerend beleidsplan. Het bestuur van de Stichting heeft geen toegang tot het gebouw en kan geen acties waar buitenstaanders bij betrokken zijn (mede)organiseren. Ook het houden van en deelnemen aan acties waarmee fondsen verworven kunnen worden zijn voorlopig niet aan de orde. Het huidige beleid kan kort samengevat worden in twee punten:
1. Er worden geen acties ondernomen om nieuwe fondsen te verwerven. Het blijft altijd mogelijk voor bedrijven en/of individuen om donaties te doen.
2. Er worden geen activiteiten voor de bewoners (mede) georganiseerd waarvoor het noodzakelijk is dat externen in het pand aanwezig zijn. We ondersteunen wel acties voor de bewoners die geheel intern georganiseerd kunnen worden.
Als de situatie rond Covid-19 ten goede wijzigt en er geen risico meer is voor de gezondheid van de bewoners, gaat het bestuur samen met de leiding van het Pieter Pauw in overleg om een toekomstig beleidsplan op te stellen. Dat zal naar verwachting pas midden 2021 kunnen.

Beloningsbeleid:
Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werk binnen de Stichting Vrienden van Pieter Pauw, er is ook geen sprake van vacatiegeld. Enkel een vergoeding voor eventuele gemaakte onkosten is mogelijk.